DIREKTORI KOHUSETÄITJA:
Airi Jakobson-Männik
Telefon: 5512 515
Telefon: 55581527

Kastani 6 telefon: 
6988 921

 

Õppealajuhataja: 
Sirje Kroonsaare 
Telefon: 58376309
Kastani 6 telefon: 
6988 922     

Tervishoiutöötaja 0,4

Sirlika Loitmets

E Kullapais 

T Lillepais
E-post: tervis@pailasteaed.ee

Terviseedendaja 0,5

Kelly Jõesoo

E-post: tervis@pailasteaed.ee

Liikumisõpetaja Kullapais:                       

Eva Uibopuu

eva.uibopuu@pailasteaed.ee 

Liikumisõpetaja Lillepais:                     

Jaana Hussar

jaana.hussar@pailasteaed.ee 

Muusikaõpetaja 

Maive Loorits

Lillepais: T, N

Kullapais: E, K

maive.loorits@pailasteaed.ee 

MEIE TUGIMEESKOND:

Logopeed:
Virve Vilipõld

T -Kullapais, K -Lillepais

Kastani 6 telefoni
6988 920 võtab vastu 13.00-14.30;

Mänguterapeut:      Helen Schvede

E, T Lillepais

terapeut@pailasteaed.ee 

Tasandusrühma Eripedagoog Lillepais:       
Jane Reiljan Rajasaar        
Tallinna tn 49
Eripedagoog Kullapais:

Maarja Toomväli

Kastani 6

Telefon 6988 920

Eripedagoog Lillepais: Jane Sihvart
 
Tallinna tn 49