Tähepai rühm

Rühma number: 58806291 või 6988926
Õpetaja: Krista Mägi 
Õpetaja: Eveli Lattik
Abi: Virve Kahu
E-post: krista.magi@pailasteaed.ee 
E-post: eveli.lattik@pailasteaed.ee