PAIde Lasteaia 2021/22 õppeaasta teema on:

Folkloori saatel roheliseks!

Eesmärgid:

  • Laps oskab kasutada looduslikke ja tehismaterjale säästlikult.
  • Laps oskab jäätmeid sorteerida, et hoida kokku energiat ja ressursse.
  • Laps valdab robootika kaudu teadmisi infotehnoloogiast ja inseneriteadustest, mis aitavad tulevikus luua keskkonnasõbralikumaid tehnoloogiaid.
  • Laps omandab teadmisi läbi pärimuskultuuri.