Meelespea rühm

Rühma number: 5572686

Õpetaja: Annika Paltsmar   annika.paltsmar@pailasteaed.ee
Eripedagoogi assistent : Kirli Usai kirli.usai@pailasteaed.ee
Assistent: Helena Martjak

Abi: Elery Mets