Basseinivesi

Detsember 2020 basseinivee keemiline analüüs

Detsember 2020 basseinivee mikrobioloogiline analüüs

Kastani maja basseini vee analüüsid

 

Arengukava 

PAIde Lasteaia arengukava aastateks 2020- 2022

PAIde Lasteaia arengukava aastateks 2017-2019

 

 

Lasteaia dokumendid

 

Lasteaia dokumendid on registreeritud Paide Linna dokumendiregistris

Lasteaia päevakava

Lasteaia huviringide kord

Lasteaia kohamaksu kohta saab lugeda siit

Isikuandmete kaitse kohta saab lugeda siit

Lasteaeda vastuvõtu kord riigiteatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/416042019001

Lasteaia põhimäärus riigiteatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/408052020069

 

Uuele lapsevanemale

 

Paide linna lasteaeda laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Lasteaeda koha taotlemise avaldus

Lasteaiast väljaarvamiseks teeb lapsevanem avalduse, mille menetlusaeg on kuni 14 päeva.

PAIde Lasteaia kodukord