PAIde Lasteaed | Pai igasse päeva!

„PAIde Lasteaia teekond lapsest lähtumiseni“

11.03-25.05.2023 viidi Euroopa Sotsiaalfondi toel ellu PAIde Lasteaia projekt „PAIde Lasteaia teekond lapsest lähtumiseni“. Projekti raames läbiti Hoolingu koolitajate poolt läbiviidud õppepäevad teemal „Lapsest lähtuv projektõpe praktikas“ 11.03-12.03.2023 Paide Riigigümnaasiumi ruumides ning saadud teadmiste kinnistamiseks ning praktikasse rakendamiseks viidi läbi neli õpiringi koolitusteemadel perioodil 23.03-25.05.2023. Projekti eesmärk oli projektõppe rakendamine PAIde Lasteaia kõikides rühmades. Saavutada […]