PAIde Lasteaed | Pai igasse päeva!

Tere tulemast PAIde lasteaeda!

Meie väärtustame

Koostöö

Iseseisvus

Hoolivus

PAI IGASSE PÄEVA!

Lasteaed võimaldab kvaliteetset ning nüüdisaegset alushariduse teenust kõigile Paide linna lastele. Igapäevategevuste planeerimisel toetutakse lapsest lähtuvale õpikäsitlusele, fookusesse on seatud projektõpe. Lasteaias tegutseb Paide linna ainus erirühm, mille tähelepanu on kõnepuudega lastele. Laste arengut toetavad lisaks rühmameeskondadele ka tugispetsialistid, mõlemas õppekohas on olemas eripedagoogid ning kõneterapeut. Lasteaed tegutseb kahes õppekohas. Mõlemad on ümbritsetud loodusliku keskkonnaga, läheduses asuvad mets, park, järv, vallimägi. Samuti on Kullapai õppekohas ujula, mida kasutavad ujumisõpetuseks kõik rühmad.
Meie Lasteaiast sirguvad õnnelikud, julged ja uudishimulikud lapsed!

Teated