Paide lasteaedade töötajad ja lapsevanemad on usinad õppijad.

Programmi tegevuste elluviimist toetas Euroopa Sotsiaalfond   

Muutuv maailm pakub üha uusi väljakutseid haridusele, mille tõttu nii lasteaia töötajad kui ka laspsevanemad peavad olema valmis ka kiiresti muutuvate lastega ning neil läheb tarvis hulgaliselt häid õpetamise ja meeskonnatööga seotuid oskusi.
Paide kahe lasteaia juhid taotlesid SA Innovelt koolitusi nii õpetajatele, lasteaia meeskondadele kui ka lapsevanematele, sest ühiselt omavahelises koostöös õnnestub kõige paremini lapse arengu suunamine ja juhtimine.
Septembris toimunud lasteaedade lapsevanemate üldkoosolekutel oli kohal koolitaja Inga Kruusement TopKoolitusest, kes õpetas vanematele „Kuidas arendada lapse emotsionaalset intelligentsust“.
Oktoobrikuus oli ühine koolitus PAIde ja Sookure lasteaia õpetajatele lapse kõne arendamisest ja sõrmemängudest. Logopeedina töötav koolitaja Valli Vilu Soinaste Laululinnu Lasteaiast õpetas hulgaliselt arendavaid mängulisi tegevusi, mille kaudu lasteaiaõpetajad ja logopeedid saavad kaasa aidata õige häälduse kujunemisele.
Põnevad olid ka mõlemale lasteaiale toimunud meeskonnakoolitused, mida viis läbi Rakvere Loovuskeskuse kunstnik ja loovuskoolitaja Jule Käen- Torm. Läbi loominguliste, mänguliste ja seikluslike ülesannete läbi sai elavdatud ja arendatud asutuse meeskonnatööd. Mälestuseks põnevast koolitusest jäi meeskonnatööd meenutama koolitusel valminud maal „Minu töökoht – lasteaed“.

PAIde Lasteaia

meeskonna-

koolitusel

valminud

ühislooming

kaunistab

nüüd

Kullapai maja

fuajeed.

 

Sirje Kroonsaare

PAIde Lasteaia õppealajuhataja

 

 

print