Paide Linnavalitsus

kuulutab välja avaliku konkursi

 • PAIde lasteaia direktori ametikoha täitmiseks.

 Tööülesanded:

 • lasteaia juhtimine ja sujuva toimimise tagamine,
 • asutuse asjaajamise tagamine vastavalt kehtivatele õigusaktidele, põhimäärusele ja ametijuhendile.

Nõuded kandideerijale:

 • vastavus lasteasutuse direktori kvalifikatsiooninõuetele (kõrgharidus ning pedagoogiline ja juhtimiskompetentsus),
 • väga hea suuline ja kirjalik eestikeelne eneseväljendusoskus,
 • analüüsi- ja planeerimisoskus, organiseerimisoskus, õpi- ja otsustusvõime,
 • arvutioskus,
 • avatud ja loominguline mõtteviis,
 • väga hea koostööoskus ning pingetaluvus,
 • rõõmsameelsus ja tolerantsus.

Pakume

 • nüüdisaegset töökeskkonda ja sõbralikku töökollektiivi,
 • motiveerivat töötasu,
 • võimalust osaleda tööalastel täiendkoolitustel.

Töökoha asukoht: Paide linn, lasteaed (12 rühma) asub kahes majas – Kastani t 6 ja Tallinna tn49, pailasteaed.ee.

Tööleping sõlmitakse tähtajaliselt lapsehoolduspuhkusel viibiva direktori tööle naasmiseni.

Ametikohale kandideerijal esitada CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga ning kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad.

Digitaalselt allkirjastatud dokumendid märgusõnaga „Lasteaed” saata hiljemalt 15. aprilliks 2018 e-aadressil rita.laanetu@paide.ee.

Lisainfo PAIde Lasteaia direktor Ele Enn, tel 551 2515 või direktor@pailasteaed.ee.

 

print