PAIde  Lasteaed - TERVISTEDENDAV LASTEAED

Kuidas me töötajad koos laste ja lapsevanematega terved olla püüavad:

  • PAIde lasteais toimub vähemalt 2 liikumistegevust nädalas ja ujumine Kullapai ujulas
  • Meil on ilusad õuealad ja me käime õues iga päev, kui pole ujumist.
  • Õpime õues.
  • Meil on igas kvartalis üks tervisenädal ja “tervisetäpid”.
  • Kaasame terviseüritustele ka lapsevanemaid
  • Osaleme aktiivselt Järvamaa lasteaedade spordipäevadel.
  • Joome koolipiima.
  • Iga päev on menüüs terviseamps - värske puu-, köögi- või juurvili!
  • Tervisenädalatel toimub igal päeval midagi huvitavat tervise heaks.
  • Lasteaia töötajad hoolivad oma tervisest – teeme sporti nii üksi kui ühiselt.
Me usume hea sõna ja teo tervistavasse mõjusse ja meie motoks on PAI IGASSE PÄEVA!

 

Terviseinfo kõigile

Tervisekaitse nõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale (sotsiaalministri määrus 01.10.2011)

 

 PAIde Lasteaed on alates 2016.a.
         
print