2016/17 õppeaasta juhtlause: Töö kiidab tegijat

 

                                            

 

 

 

 

         
Oodatavad tulemused:

 

  • Töökus kasvab töises keskkonnas
  • Õpetaja arvestab lapse loovuse ja individuaalsusega
  • Laps hoolib kaaslastest ja ümbritsevast keskkonnast
 
 
 

 

print