PAIde Lasteaia aasta teema on:  Folkloori saatel roheliseks

Eesmärgid:

  • Laps oskab kasutada looduslikke ja tehismaterjale säästlikult.
  • Laps oskab jäätmeid sorteerida, et hoida kokku energiat ja ressursse.
  • Laps valdab robootika kaudu teadmisi infotehnoloogiast ja inseneriteadustest, mis aitavad tulevikus luua keskkonnasõbralikumaid tehnoloogiaid.
  • Laps omandab teadmisi läbi pärimuskultuuri.
 
 
 

 

 

 

print