Järvamaa lasteaedade 2018-2019 aasta teema on: Ajarännak pärimuskultuuri

PAIde Lasteaia aasta teema on: Muinasjutud läbi aegade

Muinasjutu abil saavad lapsed infot, mis on pärit meie kultuuri- ja ajaloopärandist. Õpetaja loob õpikeskonna ja seob õppetegevused muinasjutu abil.

Oodatavad tulemused:

  • Laps õpib kuulama ja mõistab väärtusi läbi elamuse.
  • Lapsel areneb mõtlemis- ja järeldusvõime, suureneb tähelepanuoskus ning kujutlusvõime.
  • Lapsed tunnevad ennast õpiuruumis aktiivse osalejana, kelle ettepanekutega arvestatakse ning kelle õnnestumisi märgatakse ja tunnustatakse täiskasvanu poolt.
 
 
 
 

 

 

 

print