2017/2018 õppeaasta juhtlause: Mängud läbi aegade
 
Õpetaja sisustab keskkonna või planeerib tegevused nii toas kui õues nii, et lapsel oleks võimalus läbi mängu uurida, avastada, kogeda ja õppida
 
Oodatavad tulemused:
  • mängude ja mänguliste võtete kasutamine õppetegevustes on suurenenud
  • lapsele on antud võimalus mängus ja loovtegevuses  valikute tegemiseks ja ise otsustamiseks
  • lastele on tutvustatud erinevate ajastute mänge  ja neid on koos   mängitud
 
 
 
 

 

 

 

print