Lugupeetud lapsevanemad!

Alates 2017.aasta 1.jaanuarist on kohamaks 35.25 eurot kuus

Toiduraha ühe päeva hind on 1.40 EUR.

Alates 1. märtsist 2015 on Paide linna PAIde ja Sookure lasteaias lapsevanemate poolt koolieelse lasteasutuse kulude katmiseks kaetava osa määr 7,5 % kalendrikuus Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud täistööajaga töötamise kuutasu alammäärast.

Töötasu alammäära kehtestamine (vaata siit)

Paide linna lasteaedade kulude katmiseks lapsevanemate poolt kaetava osa määr (vaata siit) 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

print