Lasteaia kohamaksu määr ja makseraskused

Vastavalt omavalitsuse määrustele, on lasteaia kohamaksust üheks kuus aastas vabastatud laps, kes terve kalendrikuu lasteaia töös ei osale. Kuna kuu kohatasu arvestatakse ette, siis kohatasu vabastus tuleb lasteaiast puudutud ajale järgneval kuul. 

 

Täpsemalt saab lugeda järgmistelt linkidelt ning lisatud on ka võlglastega tegelemise kord, kus üle 100 € võlad suunatakse sissenõudmisele inkasso poolt.

https://www.riigiteataja.ee/akt/430052017003

http://paide.kovtp.ee/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/JJRiUVP5TnyR/content/id/14835055 

 

 

Lugupeetud lapsevanemad!

Alates 2017.aasta 1.jaanuarist on kohamaks 35.25 eurot kuus

Toiduraha ühe päeva hind on 1.40 EUR.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

print