Lugupeetud lapsevanemad! 

Alates 1. märtsist 2015 on Paide linna Sookure ja PAIde lasteaias lapsevanemate poolt kulude katmiseks kaetava osa määr 7,5 % kalendrikuus Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud täistööajaga töötamise kuutasu alammäärast. Alammäära suurenedes suureneb ka lasteaia kohatasu.

 

2020 aasta lasteaia kohamaks on 43,80 eurot ühes kuus

Lapsevanem osaleb lasteaia kulude katmises 11 kuud aastas. Üks suvekuu on maksuvaba, juhul kui laps ei käi lasteaias.Vastavalt omavalitsuse määrustele, on lasteaia kohamaksust üheks kuus aastas vabastatud laps, kes terve kalendrikuu lasteaia töös ei osale. Kuna kuu kohatasu arvestatakse ette, siis kohatasu vabastus tuleb lasteaiast puudutud ajale järgneval kuul.

Kui laps kasutab lasteaia teenust kõik 12 kuud, siis tasutakse 12 kuud.

Lasteaia kohamaks ja toiduraha tuleb kanda ühele alljärgnevatest arveldusarvetest:

SEB: EE061010220049428015 saaja PAIDE LINNAVALITSUS või
Swedbank: EE152200221040007237 saaja PAIDE LINNAVALITSUS
 
Selgituseks märkida lapse nimi (kelle eest tasutakse), rühma ja lasteaia nimi, kus laps käib.

 

 

 

 
 
Küsimuste tekkimisel palume helistada telefonil 38 38 644 linnavalitsuse raamatupidajale Agne Pajulale.

 

Riigi Teataja: Paide linna koolieelse munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja soodustuse andmise kord

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

print