KÄSKKIRI 23. oktoober 2019 NR. 8Ü

PAIde lasteaia laste päevakava kinnitamine

Vastavalt Paide Linnavolikogu 17.11.2011 määrusele nr 57 ,,PAIde Lasteaia põhimäärus" §17 p8, ja Sotsiaalministri määrusele „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“ §14

Kinnitan PAIde Lasteaia päevakava järgmiselt:

KULLAPAI PÄEVAKAVA

2-3, 3-4 ja 4-5 aastased lapsed

07.00 – 08.30 Laste vastuvõtt

08.30 – 09.00 Hommikusöök

09.00 – 12.00 Tegevused toas ja õues

12.00 – 12.30 Lõunasöök

12.30 - 13.00 Ettevalmistused lõunaseks puhkuseks

13.00 – 15.00 Puhkeaeg (huviringide puhul 13-14.40)

15.00 - 15.30 Tegevused

15.30 – 16.00 Õhtuoode

16.00 - 18.00 Tegevused toas ja õues, kojuminek

18.00 – 19.00 Valverühm

5-6 ja 6-7 aastased lapsed

07.00 – 08.30 Laste vastuvõtt

08.30 - 09.00 Tegevused toas

09.00 – 09.30 Hommikusöök

09.30 – 12.30 Tegevused toas ja õues

12.30 – 13.00 Lõunasöök

13.00 - 13.30 Ettevalmistused lõunaseks puhkuseks

13.30 – 15.00 Puhkeaeg (huviringide puhul 13-14.40)

15.00 – 16.00 Tegevused toas ja õues

16.00 – 16.30 Õhtuoode

16.30 – 18.00 Tegevused toas ja õues, kojuminek

18.00 – 19.00 Valverühm

 

LILLEPAI PÄEVAKAVA

1,5-2 ja 2-3 aastased lapsed

07.00 – 08.30 Laste vastuvõtt

08.30 – 09.00 Hommikusöök

09.00 – 11.45 Tegevused toas ja õues

11.45 - 12.15 Lõunasöök

12.15 - 12.45 Ettevalmistused lõunaseks puhkuseks

12.45 – 15.00 Puhkeaeg

15.00 - 15.30 Tegevused

15.30 – 16.00 Õhtuoode

16.00 – 18.00 Tegevused toas ja õues, kojuminek

18.00 – 19.00 Valverühm (väikestele lastele on kasulikum lühem päev lasteaias)

3-4 aastased lapsed

07.00 – 08.30 Laste vastuvõtt

08.30 – 09.00 Hommikusöök

09.00 – 12.00 Tegevused toas ja õues

12.00 – 12.30 Lõunasöök

12.30 – 13.00 Ettevalmistused lõunaseks puhkuseks

13.00 – 15.00 Puhkeaeg

15.00 - 15.30 Tegevused

15.30 – 16.00 Õhtuoode

16.00 – 18.00 Tegevused toas ja õues, kojuminek

18.00 – 19.00 Valverühm

4-5, 5-6 ja 6-7 aastased lapsed

07.00 – 08.30 Laste vastuvõtt

08.30 – 09.00 Hommikusöök

09.00 – 12.30 Tegevused toas ja õues

12.30 - 13.00 Lõunasöök

13.00 - 13.30 Ettevalmistused lõunaseks puhkuseks

13.30 – 15.00 Puhkeaeg (huviringide puhul 13-14.40)

15.00 – 16.00 Tegevused toas ja õues

16.00 – 16.30 Õhtuoode

16.30 – 18.00 Tegevused toas ja õues, kojuminek

18.00 - 19.00 Valverühm

 

Ele Enn

Direktor

print