Suvised valverühmad: http://pailasteaed.ee/pages/ruehmad-suvel.php

     

Hoolekogu 04.04.2017 otsusega ei tõsteta laste arvu rühmas üle Koolieelsete lasteasutuste seaduses märgitule, seega saame järgmisel aastal vastu võtta vähem lapsi. Sõimerühma 14, aiarühma 20.

 

 

 

 

 

                                                           

 

print