Lp. LAPSEVANEMAD

Sellel suvel on lapsed Tallinna tn majas.

25.06-20.07.18 tegelevad lastega PAIde lasteaia õpetajad,

23.07-10.08.18 tegelevad lastega Sookure lasteaia õpetajad,

13.08-17.08 on kõik lapsed Sookure lasteaias ja lastega tegelevad Sookure lasteaia õpetajad.

PAIde lasteaia uued rühmad avatakse 21.08.18 uutele sõimerühma lastele.

Teised lapsed käivad kuni septembrini valverühmades. Vajadusel avatakse teised rühma enne esimest septembrit.

print