Lugupeetud lapsevanemad! Alates 1.jaanuarist 2019.a. muutub kohamaks.

Alates 1. märtsist 2015 on Paide linna Sookure ja PAIde lasteaias lapsevanemate poolt kulude katmiseks kaetava osa määr 7,5 % kalendrikuus Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud täistööajaga töötamise kuutasu alammäärast.

2019. aasta 1. jaanuarist muutub tunnitasu alammäär, seega tõuseb lasteaia kohamaks Paide linna lasteaedades.

2019 aasta lasteaia kohamaks on 40,50 eurot ühes kuus

Lapsevanem osaleb lasteaia kulude katmises 11 kuud aastas. Üks suvekuu on maksuvaba, juhul kui laps ei käi lasteaias.

Kui laps kasutab lasteaia teenust kõik 12 kuud, siis tasutakse 12 kuud.

Lasteaia kohamaks ja toiduraha tuleb kanda ühele alljärgnevatest arveldusarvetest:

SEB: EE061010220049428015 saaja PAIDE LINNAVALITSUS või
Swedbank: EE152200221040007237 saaja PAIDE LINNAVALITSUS
 
Selgituseks märkida lapse nimi (kelle eest tasutakse), rühma ja lasteaia nimi, kus laps käib.

 

 

Kohamaks 2018. aastal.

2018. aasta 1. jaanuarist muutub tunnitasu alammäär ning seega tõuseb lasteaia kohamaks Paide linna lasteaedades. 

2018. aastal on lasteaia kohamaks 37,50 eurot ühes kuus. millele lisandub toiduraha hind kohalkäidud päevade eest  (toiduraha hind ühe päeva eest on 1,40 EUR)

Alates 1. märtsist 2015 on Paide linna lasteaedaded (PAIde ja Sookure lasteaias) lapsevanemate poolt kulude katmiseks kaetava osa määr 7,5 % kalendrikuus Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud täistööajaga töötamise kuutasu alammäärast.

Vastavalt omavalitsuse määrustele, on lasteaia kohamaksust üheks kuus aastas vabastatud laps, kes terve kalendrikuu lasteaia töös ei osale. Kuna kuu kohatasu arvestatakse ette, siis kohatasu vabastus tuleb lasteaiast puudutud ajale järgneval kuul.  

Lasteaia kohamaks ja toiduraha tuleb kanda ühele alljärgnevatest arveldusarvetest:
SEB:  EE061010220049428015 saaja PAIDE LINNAVALITSUS või
Swedbank:   EE152200221040007237   saaja PAIDE LINNAVALITSUS
Selgituseks märkida lapse nimi (kelle eest tasutakse), rühma ja lasteaia nimi, kus laps käib. 
 
Küsimuste tekkimisel palume helistada telefonil 38 38 647 linnavalitsuse raamatupidajale Inge Lagile.

 

Riigi Teataja: Paide linna koolieelse munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja soodustuse andmise kord

 
Makseraskused
Üle 100 € võlad suunatakse sissenõudmisele inkasso poolt.Täpsemalt saab lugeda võlglastega tegelemise korda  http://paide.kovtp.ee/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/JJRiUVP5TnyR/content/id/14835055 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

print