9.03.2021

Vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele kus koroonapiiranguid suurendatakse eriolukorra aegsele tasemele alates 11.03 on ka lastaedade töökorraldus muutumas. Alates neljapäevast (11.03.2021) on valitsus tungivalt soovitanud lastevanematel oma lapsed ka lasteaiast kuuks ajaks koju jätta.

Alates neljapäevast on avatud rühmad vastavalt laste arvudele ühe kuni kahe töötajaga rühmas. Majad jäävad esialgu avatuks.

Lasteaed avatud 7.00 kuni 19.00 (18.00-19.00 vastavalt eelnevale kokkuleppele lapsevanemaga)

Lapsed võetakse vastu ukselt või õues, ka. sõimerühmades. Vanematel on igasugune majas liikumine keelatud.

Esmaseks kontaktiks on rühmade telefoninumbrid, millelt saab kokku leppida ka lapse lasteaeda tuleku ja lasteaiast lahkumise. kontakti leiab siit: http://pailasteaed.ee/pages/kontakt.php

 

Lastaeda on eelkõige oodatud lapsed, kelle vanemad on hõivatud tööga, erivajadusega lapsed või mõnel muul tungival vajadusel, kus lapsele on vajalik turvaline keskkond.

 

Lasteaia ujumised lõppevad selleks aastaks kolmapäevaga ja neljapäeval laseme basseinist välja vee. Sellel õppeaastal me rohkem ei uju. Liikumis, muusika ja õppetegevuste kohta teevad õpetajad lindistusi, videoid ja panevad Eliis e-lasteaia nädalaplaani üles tegevusi, mida ka kodus olevad lapsed saavad iga nädalaselt teha. Info tegevuste kohta tuleb lisaks ka rühmaõpetajatelt. (Osavõtt ei ole kohustus, kuid hea vaheldus lapse õppetegevuse rikastamiseks)

 

Palume rühmaõpetaja kaudu lasteaeda hiljemalt homme 10.03 teavitada oma plaanidest järgnevaks perioodiks.

 

Kuna hetkel otseselt ei ole kehtestatud eriolukorda on mõningad otsustuskohad veel lahtised. Paide Linnavalitsus on tegemas Paide Volikogule ettepanekut kaaluda lastevanemate kohatasu vabastust neile, kelle lapsed kehtestatud eripiirangute ajal lasteaiatöös ei osale. Antud otsus tuleb aga kindlasti hiljem ja tagasiulatuvalt ning täna ma seda kindlalt väita ei saa. Nagu ka eelnevalt olen öelnud on 11 kuud aastas lapsevanema kohatasu maksmise kohustus, kui volikogu ei otsusta teisiti.

 

Panustame üheskoos ja püüame viiruse levikut tõkestada.

26.02. 2021

Uuest Nädalast 1.03.2021 hakkavad kehtima uued riiklikud piirangud ja sellega kaasnevalt tegi täna lasteaia Pedagoogiline Nõukogu ettepaneku ka lisapiiranguteks lasteaia sieselt, et takistada viiruse levikut.

 1. Kui laps terve märtsikuu lasteaia töös ei osale arvestame märtsi kuu järgselt suvise ühe kuu kohamaksu vabastuse aprilli kuu eest ja ootame last suvel lasteaeda. Vastavalt omavalitsuse seadusele tasub lapsevanem kohatasu lasteaias 11 kuud aastas, üks kuu on võimalik saada kohatasu vabastus, kui terve kalendrikuu laps lasteaiatöös ei osale. Arvestades hetke olukorda on võimalik kohatasu vabastust kasutada ka märtsis arvestusena, et ülejäänud 11 kuud aastas tasub lapsevanem ka kohatasu lasteaias olenemata lapse  kohal käidud päevade arvule.

 2. Lapsevanemad ei ole lubatud kummagi maja siseruumidesse alates 1.03. kuni 31.03.  Lapse üleandmine toimub õues. Erandiks on sõimerühmad õpetajate otsuse ja ilmastiku oludele toetudes. Õhtul järgi tulles tuleb lapsevanemal arvestada üldist üleandmise aega, mis on 16.30-18.00 ning teistest vajadustest teavitada telefoni teel.

 3. Alates esmaspäevast hakkavad kehtima ka uued rühmatelefoni numbrid Kullapai majas, millest teavitavad rühmaõpetajad.

 4. Tunniplaani muudatused märtsi kuus seoses riiklike piirangute ja koroona kriisiga

 • Kullapai maja ujub üks kord nädalas. Ühel päeval kaks rühma kasutades vaid ühte riietusruumi ühe rühmaga.  Tunniplaani näevad õpetajad esmaspäeval Eliisis.
 • Lillepaist käib ujumas ainult Sinilill.
 • Liikumine mõlemas majas on 2-3a lastel rühma ruumides, vanematel rühmadel õues.
 • Muusika tegevused toimuvad rühma ruumides.
 • Tantsutunde ei toimu.
 • Voolimine Mallega toimub. Õpetaja abid aitavad pärast oma rühma tegevust kunstiruume desinfitseerida.
 • Pärastlõunane kunstitund  ei toimu.
 • Sakas keel Tuulepai rühmale toimub.
 • Lasteaia koridorides ükski täiskasvanu ei käi ringi ilma maskita.

 

22.02.2021

Sünnipäeval oleme koos aga turvaliselt eraldi!

 

Ilusat sünnipäevanädalat kõigile!

Lasteaia tervitusvideo vaata siin

 

 

 

19.02.2021

 

Otsime eripedagoogi

 

Ootame Oma majadesse tegusat eripedagoogi ja pedagoogiliste kompetentsidega eripedagoogi assistenti!

Võta meiega ühendust, et saada rohkem teavet direktor@pailasteaed.ee

 

 

28.01.2021

Toidupäeva maksumuse muudatus

Hoolekogu koosolekul (26.01.2021) võeti vastu otsus, mis hakkab kehtima alates 15.02.2021.

Otsus: TOIDULT SAAB LAPSE MAHA VÕTTA ALLES JÄRGMISEKS TÖÖPÄEVAKS. Lapsevanem, kes teab ette, et laps teeb puhkepäeva peab sellest õpetajaid teavitama hiljemalt eelmise päeva hommikul kell 8.20.

 

Toidult maha saab võtta lapse alatest järgnevast päevast. Siiski säilib lapsevanemale kohustus lapse puudumisest igal juhul teatada, mis loob aluse koostööks. Mitte teatades tuleb arvesada asjaoluga, et laps märgitakse sööma järjestikuselt kuni 1 nädal, mille möödudes püüab õpetaja lapsevanemaga kontakti saada, et selgitada välja puudumise põhjus. Pikemalt puuduma jäädes peaks lapsevanem reedesel päeval uuesti järgmiseks nädalaks puudumise pikenemisest õpetajat teavitama.

Antud muudatus on tingitud väga suuretst laste arvude erinevustest päevade lõikes ning toiduhinna tõusust ja hetke eelarve puudujäägist.

 

 

08.01.2020

MAJAD AVATUD VIIRUSLEVIKU PERIOODIL JÄRGMISELT:

Juhindudes Vabariigi Valitsuse, Terviseameti ja kohaliku omavalitsuse soovitustele jätkame lasteaias oma tavapärast tööd. Võtame igapäevaselt vastu vaid terveid /ilma haigustunnusteta lapsi. Lillepai maja neli vanemat rühma (Kaeralill, Rukkilill, Võilill, Sinilill) on hommikul kell 7.00-7.45 õues, õpetaja abi tööle tulekuga liiguvad rühmad sisse ning lapsi saab üle anda rühmatelefonile helistades. Kullapai maja rühmadesse on lapsevanemal lubatud siseneda riietusruumi.

KOHUSTUSLIK ON LAPSEVANEMAL KANDA SISERUUMIDES MASKI! (lapsevanema või külalise ruumis viibimise ajal käsitletakse lasteasutust avaliku kohana)

 

Lapse puudumisest on lapsevanem kohustatud teatama ning teatamata jätmisel jääb laps toidu nimekirja kuni kolm järjestikust päeva, mille järel püüab õpetaja saada perega kontakti, et välja selgitada lapse puudumise põhjus.

 

Palume teavitada ka distantsõppele või terviseameti määratud karantiini jäämisest.

 

jaanuari kuus ei toimu lasteaias Palliringi ega Tantsukooli tegevusi. Huviharidusest jätkab vaid kunstitegevus, kui lapsed on kuni 10 last korraga ning ainult ühest lasteaiarühmast.

 

Püüame jätkuvalt hoida lasteasutuse avatuna.

 

 Lillepai õppekohas võetakse lapsi vastu järgnevalt:

LILLEPAI MAJA:

Neli vanemat rühma (Kaeralill, Rukkilill, Võilill ja Sinilill) võtavad lapsed vastu õues kell 7.00 - 7.45. 7.45 tulevad tööle õpetaja abid ning minnakse tuppa. Seejärel 7.45 - 8.15 saab lapse üle anda rühmatelefonile helistades ning õpetaja tuleb lapsele uksele vastu. Õhtul toimub laste üle andmine õues kell 16.45-17.45. Valverühma jäämisest peab lapsevanem teavitama hiljemalt sama päeva hommikul rühmaõpetajat, kellelt saab ka täpsemad juhised lapsele järgi tulemiseks.

Palume lastele kaasa panna lapse nimega varustatud seljakoti, mille laps võtab hommikul lasteaed kaasa ning õhtul pakib õpetaja selle koju kaasa koos lapse asjadega. Kindlasti valida lapsele ilmastikule vastavad riided - soojad jalanõud, kindad, üleriided!

 

Lillepai maja kontaktid:

Saialill: 58366694

Päevalill: 58364135

Kaeralill: 58364125

Rukkilill: 58366456

Võilill: 58359002

Sinilill: 58368062

 

KULLAPAI MAJA:

Lapsevanematel on lubatud majja siseneda, kuid ainult oma rühma välisuksest. Palume tingimata kanda maski ning desinfitseerida käsi ning korraga koridori võib viibida üks perekond. palume võimalusel teistel oodata välisukse taga, kuni koridor tühjeneb.

 


 

 

print